درباره ما

شرکت مـهــام‌گــسـتـرشـیمی‌فرداد در ابتدا فعالیت خود را به‌عنوان تولید‌کننده‌ای فعال

در صنایع شیمیایی در دو زمینه محصولات آرایشـی و بهداشـتی و تولید نانـومتـریال‌های

صنعتی آغاز و در سال ۱۳۹۸ به جهت توسعه محصولات شوینده‌ی تخصصی صنایع غذایی

و لبنی برای اولیـن بار در ایران اقدام به راه‌اندازی خط تولیـد محصولات تخصصی مراقبت

و سلامـت تجهیـزات خـوراک و نـوشیدنی تحـت نام تجـــاری اکســیـتون نموده است.

تلفن‌های تماس:                                        09134104260     /     09001090075

https://www.instagram.com/mgsfgroup.co                                                                   

https://www.instagram.com/exciton.caff                                                                      

Telegram Id: mgsfgroup                                                  Telegram channel: exciton_caff